دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۶
آرای مالیاتی دیوان عدالت

کل آرای دیوان عدالت اداری راجع به بخشنامه های مالیاتی از سال 85 تا بحال ( 1396 )

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1351
 
 
 
  [1396/05/10][433][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 16762/3368/211 مورخ 30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور
  [1396/05/03][404][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 5-1 دستورالعمل 23720/200 مورخ 1391/11/30
  [1396/04/27][379][دیوان عدالت اداری] ابطال عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 2- ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392
  [1396/04/20][348][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 81/93/200 -20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور
  [1396/02/26][137][دیوان عدالت اداری] ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 66/93/200- 24/6/1393
  [1395/08/25][560-561][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 4 بخشنامه 11823مورخ 30/06/1384
  [1395/06/10][99][دیوان عدالت اداری] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393
  [1395/05/26][354/355][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 14971/230د-3/6/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
  [1395/02/28][104/95][دیوان عدالت اداری] در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدا باید به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند
  [1394/11/26][1216][دیوان عدالت اداری] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387
  [1394/11/24][373 اقتصادي][دیوان عدالت اداری] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 373 مورخ 24-11-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت سیمان لار سبزوار
  [1394/11/24][371--اقتصادي][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 371 مورخ 24-11-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27-07-1393
  [1394/10/13][353 اقتصادي][دیوان عدالت اداری] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394
  [1394/10/13][اقتصادي356][دیوان عدالت اداری] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13/10/1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385
  [1394/09/29][اقتصادي 338][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
  [1394/08/30][اقتصادي327][دیوان عدالت اداری] ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391
  [1394/08/30][93316/اق/53][دیوان عدالت اداری] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391
  [1394/08/23][307اقتصادي][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور
  [1394/08/16][317][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی
  [1394/08/09][اقتصادي 93325][دیوان عدالت اداری] ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391
  [1394/08/05][985][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران
  [1394/08/04][94306/اق/31][دیوان عدالت اداری] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا
  [1394/07/27][اقتصادي279][دیوان عدالت اداری] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره24410/232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی
  [1394/06/30][225][دیوان عدالت اداری] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394
  [1394/06/24][785-786-787][دیوان عدالت اداری] رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ
  [1394/04/29][1/90205ت92][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران
  [1394/04/22][460][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
  [1394/04/22][460][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
  [1394/04/22][460][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
  [1394/04/08][402و403][دیوان عدالت اداری] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1394/03/04][205/206/207/208][دیوان عدالت اداری] ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
  [1394/02/29][93127/اق/42][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 93127-اق-42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392
  [1394/02/16][77][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران
  [1394/02/07][65][دیوان عدالت اداری] عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده
  [1393/12/18][1969][دیوان عدالت اداری] اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است
  [1393/11/27][1909][دیوان عدالت اداری] ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
  [1393/09/10][1403][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
  [1393/08/26][1343][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 1343 مورخ 26/8/1393هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390
  [1393/07/19][103][دیوان عدالت اداری] ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103
  [1393/07/14][1218][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388در ارتباط با کد رهگیری
  [1393/07/14][1249][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/7/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
  [1393/07/14][1215][دیوان عدالت اداری] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385
  [1393/06/30][90][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381
  [1393/05/27][961][دیوان عدالت اداری] ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری
  [1393/03/19][449-450][دیوان عدالت اداری] اعلام تعارض نسبت به آرائ صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
  [1393/02/01][1049][دیوان عدالت اداری] دادنامه شماره 1049 مورخ 1/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 7/11/1387
  [1392/12/26][1068][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی
  [1392/11/07][770/771/772/773][دیوان عدالت اداری] ابطال بند (ز) و شقوق«1، 2، 3» ماده(2)و ماده(3) آیین نامهاجرایی تبصره(4) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب 3/6/1379هیأت وزیران
  [1392/10/30][737][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال ماده (6) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  [1392/09/25][670][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیصمالیاتی
  [1392/09/04][612 الي619][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالیاتی کشور
  [1392/06/25][412][دیوان عدالت اداری] دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع
  [1392/05/26][63279][دیوان عدالت اداری] مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری،
  [1391/12/14][928][دیوان عدالت اداری] ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/4/1388 هیأت وزیران
  [1391/10/25][782][دیوان عدالت اداری] در خواست ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 89501
  [1391/10/18][768][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 11425/111150/210- 21/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور
  [1391/09/13][619][دیوان عدالت اداری] ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک مورخ 17/07/1387 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور
  [1391/09/06][617][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
  [1391/08/08][550][دیوان عدالت اداری] ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
  [1391/07/03][453][دیوان عدالت اداری] ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور
  [1391/06/20][335][دیوان عدالت اداری] اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.
  [1391/04/26][227][دیوان عدالت اداری] ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران.
  [1390/07/02][448،449،450][دیوان عدالت اداری] ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
  [1390/06/28][267][دیوان عدالت اداری] ابطال اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/09/03
  [1390/03/02][106][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
  [1390/01/22][8][دیوان عدالت اداری] ابطال فصل پنجم از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم .
  [1389/12/23][615][دیوان عدالت اداری] ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.
  [1389/12/09][601][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
  [1389/11/19][831][دیوان عدالت اداری] ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 11/9/1385 سـازمان امور مالیاتی کشور
  [1389/11/18][513- 517][دیوان عدالت اداری] ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388
  [1389/08/10][330][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/85 و شماره 17988 مورخ 15/7/86
  [1389/05/18][212،197،196][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/06/1387
  [1389/05/11][180][دیوان عدالت اداری] تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87
  [1389/05/11][179][دیوان عدالت اداری] هیأت حل اختلاف مالیات مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به مالیات و عوارض از کالاها و خدمات
  [1388/09/23][668][دیوان عدالت اداری] اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
  [1388/09/23][668][دیوان عدالت اداری] اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
  [1388/08/25][634][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور.
  [1388/05/25][455][دیوان عدالت اداری] ابـطال بنـد 3 راجـع بـه مــاده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور
  [1388/05/25][456][دیوان عدالت اداری] ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی
  [1388/04/14][325/88][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
  [1388/03/24][244][دیوان عدالت اداری] ابطال مواد 25،24 و 32 آیین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض.
  [1388/03/03][238][دیوان عدالت اداری] ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور.
  [1387/12/26][834][دیوان عدالت اداری] ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 27-11-87
  [1387/11/27][836][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه های شماره 10081/4006-30/4 مورخ 1381/2/1 و شماره 211/1857 مورخ 1382/11/26 سازمان امور مالیاتی
  [1387/11/20][812،811][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
  [1387/11/20][814،813][دیوان عدالت اداری] ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
  [1387/10/29][736][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.
  [1387/09/10][618][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه ی شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور.
  [1387/06/03][410-][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596/211مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 15/7/1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان.
  [1387/02/01][49][دیوان عدالت اداری] ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخشهای غیر دولتی سال 1381 لغایت 1385
  [1387/02/01][53][دیوان عدالت اداری] بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور.
  [1386/11/21][1368][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور.
  [1386/10/09][1181][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی
  [1386/07/22][529][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره کل امور مالیاتی اصفهان
  [1386/06/11][410][دیوان عدالت اداری] ابطال بند یک بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور
  [1386/03/06][147][دیوان عدالت اداری] استرداد مالیات اضافی دریافت شده
  [1386/02/23][104][دیوان عدالت اداری] درآمد حاصل از واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی
  [1386/02/19][4][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 60048-4638-5-30 مورخ 24-11-1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی.
  [1386/01/19][5][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
  [1385/04/11][209][دیوان عدالت اداری] ابـطـال بخـشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور.