شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۷

روز حسابدار گرامی باد

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1414
 
 
هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز ،ارزشی است ماندگار ...
هفته حسابداری و روز حسابدار گرامی باد