پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۵۴
منشاء انجام حسابرسی بیمه ای 10 ساله شرکتها

مبانی قانونی حسابرسی 10 ساله سازمان تامین اجتماعی از شرکتها

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1468
 
بر اساس  بند 2 بخش " ز " بخشنامه 11.1 سازمان تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1382 ریاست محترم هیات مدیره و مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی آقای شریف زادگان ، بازرسی از دفاتر اشخاص حقوقی ، 10 ساله تعیین گردید .