پنجشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۰۰

تا چه میزان بدهی و کدام بدهکاران مالیاتی ممنوع الخروج میشوند؟

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1479
 
تا چه میزان بدهی  و کدام بدهکاران مالیاتی ممنوع الخروج میشوند؟
 
 
جدول حداقل میزان بدهی اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول ممنوع الخروجی
چه کسانی صاحب چه امتیازاتی حداقل مبلغ بدهی قطعی مالیاتی 
درصد از سرمایه ثبتی  و یا مبلغ ریال
اشخاص حقوقی تولیدی 20 درصد 5 میلیارد ریال
سایر 10 درصد 2 میلیارد ریال
اشخاص حقیقی تولیدی
سایر - 100 میلیون ریال

لازم به ذکر است که طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1909 مورخ دوشنبه 27 بهمن 1393 ، فقط اعضای هیات مدیره صاحب امضا در زمان ایجاد بدهی مالیاتی مشمول بحث ممنوع الخروجی میباشند.