شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۴
حدنصاب معاملات کوچک 1394

اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال 1394

مصوبه دولت درخصوص نصاب معاملات کوچک ،متوسط و بزرگ قانون برگزاری مناقصات
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 578
 
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص حد نصاب معاملات کوچک متوسط وبزرگ موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات را برای اجرا ابلاغ کرد.
جهت دسترسی به حد نصاب معاملات سال 95 لطفا کلیک کنید

جهت حد نصاب معاملات سال 1393 لطفا کلیک کنید


معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص حد نصاب معاملات کوچک متوسط وبزرگ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب کرد:
الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳۹) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۰ر۱) ریال تجاوز نکند.
۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۰ر۱) ریال باشد.
ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می یابد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ کرده است .


همچنین جهت دانلود لطفا کلیک کنید:
استانداردهای حسابداری
استانداردهای حسابرسی
آخرین بخشنامه های مالیاتی
آخرین بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی
آخرین آرا دیوان عدالت اداری در ارتباط با مالیات ،بیمه و حسابداری،حسابرسی